Disclaimer Abortus Info

De informatie op deze website is aangeboden ter informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desondanks biedt dit geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Abortus-Info aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen ontstaan door lezen, gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Bezoekers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie.
Auteursrecht van beeldmateriaal berust bij Abortus-Info of bij derden welke met toestemming dit beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

disclaimer abortus info
11 weken oud kindje in de buik van de moeder

St. Schreeuw om Leven
Ruitersweg 35
1211 KT
Hilversum

Contact ons