Categorie: Verkiezingen

Abortus

Abortus is in Nederland een veel besproken onderwerp. Al jaren wordt er veel gepraat over dit onderwerp. Nu de verkiezingen in aantocht zijn laten de partijen zien welk standpunt zij hebben omtrent dit onderwerp. Welk standpunt hebben politieke partijen t.a.v. abortus? De politieke partijen zijn verdeeld over het thema. SGP en Christenunie zijn ronduit tegen, zij zien dit het liefst… Read more →