Privacybeleid

Privacyverklaring – algemeen

Deze privacyverklaring en de aanvullende privacyverklaringen zijn van toepassing op diverse activiteiten van stichting Schreeuw om Leven en haar hulpafdeling Er is Hulp, verder in deze verklaring genoemd als Stichting Schreeuw om Leven.

Stichting Schreeuw om Leven streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat doen. In alle gevallen houdt Stichting Schreeuw om Leven zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepassing

Op deze pagina vindt u een beknopte samenvatting van de privacyverklaring in het algemeen. Bekijk hieronder op welke manier u met Stichting Schreeuw om Leven te maken heeft en lees via de betreffende link de volledige privacyverklaring:

 • Aanvullende privacyverklaring medewerkers en vrijwilligers
 • Aanvullende privacyverklaring cliënten
 • Aanvullende privacyverklaring donateurs en websitebezoekers
 • Cookiestatement

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

Stichting Schreeuw om Leven verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waaronder het toezenden van het magazine Leef en de e-mailnieuwsbrief, de donateursadministratie, de registratie van vrijwilligers, het personeelsmanagement, de hulpverlening en alle nodige communicatie met sympathisanten, medewerkers en vrijwilligers of enig contact dat verenigbaar is met het door van de organisatie.

De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien worden we daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Stichting Schreeuw om Leven neemt deze verantwoordelijkheid serieus.

Beveiliging en toegang

We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen, het beveiligd verzenden van online formulieren en een speciale privacyfunctionaris; de Functionaris Gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Stichting Schreeuw om Leven bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen waaraan Stichting Schreeuw om Leven moet voldoen voordat tot verwijdering kan worden overgegaan. Nadere informatie over bewaartermijnen vindt u in de aanvullende privacyverklaringen.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Aanpassing

U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven. In de aanvullende privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren.

Inzage en verwijdering

U kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die Stichting Schreeuw om Leven worden verwerkt of ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. In de aanvullende privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren; soms gelden wettelijke beperkingen. Wanneer u niet meer door ons benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, moeten we uw naam registreren om u van toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Verstrekking aan derden

Stichting Schreeuw om Leven schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening (zoals de verzending van magazine Leef) derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van de verwerker. Al onze derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met al onze verwerkersovereenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Links naar derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Zij hanteren hun eigen privacystatement. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie. Stichting Schreeuw om Leven is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hoe deze derde partijen uw persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding

Ieder medewerker van Stichting Schreeuw om Leven die de beschikking heeft over persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan uitgezonderd situaties waarin wij een wettelijke verplichting hebben om specifieke gegevens te delen met anderen.

Uw privacyinstellingen

Stichting Schreeuw om Leven gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Hieronder leggen we uit welke technieken we gebruiken en hoe dat van invloed kan zijn op uw privacy.

Functionele cookies

Puur technische en functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites optimaal functioneren en veilig werken. Hiermee kunnen we ook jouw privacy voorkeuren opslaan. Deze cookies staan standaard aan.

Personalisatie techniek

Dit maakt het voor u makkelijker om te navigeren en relevante pagina’s sneller te vinden.

Social media cookies

U ziet berichten op social media die gebaseerd zijn op uw interesses.

Privacyinstellingen wijzigen

Via een op de website geplaatste knop onderstaand op de website kunt u uw privacyvoorkeuren beheren. Functionele cookies plaatsen we standaard en kunt u niet uitschakelen. Uw voorkeuren zijn van toepassing op alle websites van het Stichting Schreeuw om Leven.

Vragen en klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag of klacht over de naleving van dit reglement? Neem dan contact op met:

Stichting Schreeuw om Leven

t.a.v. Privacy Officer

Ruitersweg 35

1211 KT  Hilversum

Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheden voor klachtenmelding zoals beschreven in een van de aanvullende privacyverklaringen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook recht om zich te wensen tot de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming:

info@schreeeuwomleven.nl

Stichting Schreeuw om Leven

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Ruitersweg 35

1211 KT  Hilversum

Wijziging privacyverklaring

Stichting Schreeuw om Leven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.

Cookiestatement

Stichting Schreeuw om Leven gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Wij maken gebruik van functionele, analytische, social media en advertentiecookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan de werking van onze contact- en donatieformulieren. Deze cookies worden standaard geplaatst.

Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons bijvoorbeeld inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om een bezoek zo prettig mogelijk te maken. De analytische cookies worden standaard geplaatst. Uw ip-adres wordt geanonimiseerd. Daardoor zijn de analytische statistieken niet te herleiden naar personen. Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.

Social media cookies

Deze cookies bieden extra functionaliteiten en helpen u makkelijk informatie vanaf onze website met uw eigen online netwerk te delen. Denk bijvoorbeeld aan de share-knop om een artikel via Facebook of Twitter te delen of het automatisch laden van een Google-plattegrond. Voor het functioneren van deze buttons en plug-ins plaatsen social media bedrijven cookies. Zo kunnen ze u herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Lees de aparte privacyverklaringen van deze bedrijven voor meer informatie over wat zij met de verzamelde gegevens doen. Social media cookies worden alleen geplaatst als u daar tijdens een bezoek aan onze website toestemming voor geeft.

Advertentiecookies

Wij gebruiken online advertenties om ons werk onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en u geen onnodige advertenties te tonen. Stichting Schreeuw om Leven maakt hiervoor gebruik van Google Adwords en Facebook Custom Audiences. Op deze manier kunnen we gericht adverteren en de kosten laag houden. Deze cookies maken het mogelijk om:

 • bij te houden welke advertenties u al heeft gezien;
 • bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken;
 • bij te houden hoeveel bezoekers tot actie overgaan nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren;
 • bij te houden of u reageert op onze advertentie. U zult dan geen onnodige advertenties te zien krijgen.

Advertentiecookies worden alleen geplaatst als u daar tijdens een bezoek aan onze website toestemming voor geeft. Ook als u cookies niet accepteert kunt u nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Voor meer informatie over wat beide bedrijven met de opgeslagen data doen, verwijzen we naar de privacy verklaring van Google en de privacyverklaring van Facebook.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Bij een bezoek aan onze website plaatsen we automatisch functionele en analytische cookies. Deze kunt u niet uitschakelen. Wel kunt u bij een eerste bezoek, via onze cookiemelding, social media en advertentiecookies uitschakelen: klik hiervoor in onze cookiemelding op ‘Weigeren’.

 • Internet Explorer
 • Googel Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Opera

Profilering

Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel u in te delen in bepaalde (interesse)categorieën. Voor de opbouw van de profielen kan het profilerings-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals benoemd in de bovenstaande privacy verklaringen, maar ook om  gegevens uit betrouwbare externe bronnen zoals CBS of socio-demografische gegevens op huishoudniveau (zoals inschatting van leeftijdsklasse of gezinssamenstelling) via gespecialiseerde bureaus.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we automatisch bepaalde (interesse-)categorieën aan uw profiel toevoegen. Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze websites, apps en e-mails en onze aanbiedingen en advertenties beter bij uw interesses aansluiten. Profilering kan impact hebben op uw privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan u hebben gekoppeld. U kunt zich hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden:

info@schreeuwomleven.nl

Links naar derden

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Zij hanteren hun eigen privacyverklaringen. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie. Stichting Schreeuw om Leven is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hoe deze derde partijen met uw persoonsgegevens omgaan.

Aanvullende privacyverklaring – donateurs en websitebezoekers

Deze aanvullende privacyverklaring vormt een geheel met de algemene privacyverklaring van Stichting Schreeuw om Leven en heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van donateurs en websitebezoekers.

De verwerking van persoonsgegevens

Stichting Schreeuw om Leven streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat binnen Stichting Schreeuw om Leven afdeling Fondsenwerving, Marketing n Communicatie doen. In alle gevallen houdt het Stichting Schreeuw om Leven zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze aanvullende Privacyverklaring vormt een geheel met de algemene Privacyverklaring van Stichting Schreeuw om Leven.

Toepassing

Deze privacyverklaring is in eerste plaats van toepassing op:

Ontvangen van persoonsgegevens

Stichting Schreeuw om Leven ontvangt en verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van het doel, verwerken wij een of meerdere van onderstaande persoonsgegevens:

 • voorletters, voornaam, achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • IBAN;
 • donatiegegevens;
 • donatiereden;
 • deelnamegegevens;
 • bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens;
 • ingevulde enquêtes;
 • open invulvelden op contactformulieren;
 • aard van de vraag in contactformulier.

Verwerkingsdoel en rechtmatige grondslagen

Stichting Schreeuw om Leven behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verwerken persoonsgegevens in verband met de volgende doelen:

 • het verwerken en beheren van uw donatie en/of donateurschap;
 • het verzenden van het magazine Leef;
 • het verzenden van de nieuwsbrief en/of informerende e-mails;
 • het bijhouden van wie er wel en niet mogen benaderen per e-mail, telefoon of post;
 • het verwerken van uw aanmelding als vrijwilligers;
 • het verwerken van uw inschrijving voor een activiteit, actie of evenement;
 • het voldoen aan wettelijke financiële en fiscale verplichtingen;
 • het uitvoeren van (direct) marketingactiviteiten;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Als grondslag voor de verwerking van deze gegevens geldt gerechtvaardigd belang. Onze afdeling verwerkt voor de afhandeling van nalatenschappen extra en bijzondere persoonsgegevens. Dit doet zij alleen na schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Beveiliging en toegang

De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien worden we daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Stichting Schreeuw om Leven neemt deze verantwoordelijkheid serieus. We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen, het beveiligd verzenden van online formulieren en een speciale privacyfunctionaris; de Functionaris Gegevensbescherming

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Aanpassing

U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven via deze pagina of telefonisch op 035-6244352. In iedere e-mail of tijdens elk telefoongesprek kunt u zich afmelden voor deze vorm van communicatie.

Inzage en verwijdering

U kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door Stichting Schreeuw om Leven worden verwerkt of ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Dien uw verzoek schriftelijk in via:

Stichting Schreeuw om Leven 

t.a.v. Privacy Officer 

Ruitersweg 35 

1211 KT  Hilversum 

Mochten wij uw identiteit niet verifiëren dan kunnen wij u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons hebt gehad zoals een machtiging of een schenkingsakte. De Belastingdienst vereist dat wij die overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u niet meer door ons benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, moeten we uw naam registreren om u van toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Bewaartermijn

Stichting Schreeuw om Leven bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Sommige gegevens worden bewaard omdat dit financieel of fiscaal verplicht is. Gegevens met betrekking tot betalingen blijven 7 jaar bewaard voor controle van de Belastingdienst. Uw overige gegevens blijven maximaal 3 jaar na een laatste donatie of contact bewaard. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd voor analyse doeleinden.

Verstrekking aan derden

Stichting Schreeuw om Leven geeft persoonsgegevens alleen door aan andere partijen die bijdragen aan de verwerking waarvoor uw gegevens verstrekt zijn. Met elk van deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Aanvullende privacyverklaring – hulpvragers

Deze aanvullende privacyverklaring vormt een geheel met de algemene privacyverklaring van Stichting Schreeuw om Leven en heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten.

De verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die iets zegt over een persoon of herleidbaar is naar een persoon. Iedere handeling die Stichting Schreeuw om leven kan uitvoeren met persoonsgegevens, wordt het verwerken van persoonsgegevens genoemd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het opvragen van informatie of het delen van informatie met iemand anders. Stichting Schreeuw om Leven acht het van groot belang dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens van cliënten en anderen wordt omgegaan. Hoe wij dat doen leggen wij hieronder uit.

Toepassing

Deze privacy verklaring is in de eerste plaats van toepassing op:

 • iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens mondeling, op papier, via email of anderszins digitaal door middel van foto, video of audio worden verwerkt.

Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Schreeuw om Leven hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een rechtmatige, betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Stichting Schreeuw om Leven verwerkt alleen die voor de uitvoering van de taken noodzakelijk zijn. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.
 • Stichting Schreeuw om Leven verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
 • Stichting Schreeuw om Leven zorgt er voor dat de persoonsgegevens die worden gebruikt juist en nauwkeurig zijn.
 • Stichting Schreeuw bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en niet langer dan wettelijk is toegestaan.
 • Stichting Schreeuw neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Alleen personen met de juiste bevoegdheden en geheimhoudingsplicht kunnen persoonsgegevens verwerken. Met organisaties die toegang hebben tot de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals een ICT-bedrijf, hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Stichting Schreeuw om Leven beschikt over een register van verwerkingen dat informatie bevat over de persoonsgegevens die wij verwerken. Dit register bevat meer gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals welke persoonsgegevens verzameld en waarvoor wij die gegevens gebruiken.

Wie heeft toegang tot het dossier?

Uitvoering dienstverlening

 • Medewerkers van Stichting Schreeuw om Leven die betrokken zijn bij de uitvoering van de hulpverlening hebben toegang tot informatie in het dossier. Dat geldt ook voor de vervanger van deze medewerker. Voor gedragswetenschappers en juristen die om advies worden gevraagd kan het ook nodig zijn dat zij toegang tot het dossier hebben. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden in een casus.
 • Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben administratief medewerkers toegang tot het dossier.

Onderzoek & Controle

 • Daarnaast kunnen leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles, klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
 • Stichting Schreeuw om Leven kan er voor kiezen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van het algemeen belang. Voor dit onderzoek worden dossiers geselecteerd. Indien onderzoekers toegang krijgen tot een dossier dan gelden strikte voorwaarden zoals het kunnen aantonen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook voor de onderzoekers geldt de verplichting t.a.v. het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Tevens zullen in de uiteindelijke onderzoeksrapportage nooit persoonsgegevens zijn opgenomen.
 • Jaarlijks krijgt Schreeuw om Leven bezoek van de accountant. Voor de financiële controle die deze uitvoert, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de Inspectie Gezondheidszorg of de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan onze medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers. Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.

Ontvangen van persoonsgegevens

Stichting Schreeuw om Leven ontvangt en verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van het doel, verwerken wij een of meerdere van onderstaande persoonsgegevens:

 • naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met u te kunnen communiceren, zoals uw e-mailadres

Daarnaast worden de volgende bijzonder gegevens vastgelegd: 

 • etnische gegevens 
 • gegevens over religie en levensovertuiging

Deze gegevens worden vastgelegd om het geven van kwalitatief goede zorg mogelijk te maken. Wij verwerken alleen die gegevens die wij nodig hebben om onze rol als hulporgorganisatie (inclusief al onze sociaal-maatschappelijke activiteiten) naar behoren te kunnen vervullen.

Verwerkingsdoel en rechtmatige grondslagen

Stichting Schreeuw om Leven behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Stichting Schreeuw om Leven verwerkt persoonsgegevens in verband met de volgende doelen:

 • het zo goed mogelijk invulling geven aan de hulpverlening;
 • een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder het kunnen voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • het ontwikkelen van beleid;
 • het doen van wetenschappelijke onderzoek.

Beveiliging en toegang

Stichting Schreeuw om leven treft als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Vordering Gegevensbescherming alle voorzieningen:

 • ter bevordering van de transparantie, juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die op grond van dit reglement worden verwerkt;
 • die nodig zijn om de in het bestand opgenomen persoonsgegevens te beveiligen;
 • om ervoor te zorgen dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig is voor doelen waarvoor zij zijn verzameld en dat zij niet voor andere doelen worden gebruikt.

De beveiliging van persoonsgegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

Papieren dossiers worden bewaard in afsluitbare kasten waartoe alleen bevoegde personen toegang hebben.

Met wie wisselt Schreeuw om Leven persoonsgegevens uit?

Stichting Schreeuw om Leven mag persoonlijke gegevens van de betrokkene niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over de betrokkene opvragen. Het uitgangspunt is dat voor het uitwisselen van persoonsgegevens toestemming van de betrokkene nodig is om de geheimhoudingsplicht te kunnen doorbreken. En wij moeten beoordelen of door het uitwisselen van informatie niet de privacy van andere personen wordt geschonden. In de volgende situaties kunnen wij zonder toestemming van de betrokkende informatie met een derde uitwisselen:

 • Stichting Schreeuw om Leven mag zonder toestemming gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de rechterlijke macht en openbaar ministerie en Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden als dat nodig is om de jeugdige te beschermen.
 • Als het voor het uitvoeren van de jeugdbescherming noodzakelijk is, verstrekt Stichting Schreeuw om Leven gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening.
 • Stichting Schreeuw om Leven mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie, tuchtcolleges en de Nationale- en Kinderombudsman in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 • Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor de jeugdige of een andere betrokkenen kan voorkomen kan de medewerker bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan de politie of de casus inbrengen in samenwerkingsverband zoals een Zorg- en Veiligheidshuis.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Inzage

U heeft het recht op inzage in/of afschrift van uw persoonsgegevens voor zover die betrekking hebben op uzelf. Een verzoek tot inzage van het dossier kan door u, of uw wettelijk vertegenwoordiger, worden ingediend bij uw behandelaar. De inzage of afschrift kan worden geweigerd:

 • wanneer de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • wanneer de hulpverlener door het verstrekken van inlichtingen of de inzage in strijd handelt met de zorg die een goed hulpverlener in acht zou moeten nemen.

Inzien dossier door Jeugdige:

 • Is een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jeugdige als ouder met gezag of voogd kunnen het dossier inzien. De ouder met gezag of voogd heeft hiervoor geen toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Alleen de jeugdige heeft recht op inzage. Wil de ouder met gezag of voogd inzage in het dossier? Dan is toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is een jeugdige wilsonbekwaam? Dan komt het recht op inzage toe aan de ouder met gezag of voogd. Is de jeugdige 18 jaar of ouder? Dan komen het recht op inzage toe aan de (wettelijk) vertegenwoordiger van de jeugdige.

Aanpassingen en verwijdering

U kunt Stichting Schreeuw om Leven schriftelijk verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze feitelijk onjuist zijn, niet dienen voor het doel van de verwerking of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt ook schriftelijk verzoeken om vernietiging van uw persoonsgegevens tenzij hiermee belangen van anderen worden geschaad of wanneer deze moeten worden bewaard op grond van wettelijke voorschriften.

Stichting Schreeuw om Leven informeert u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of en in welke mate aan het verzoek kan worden voldaan. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat de wet voorschrijft dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Uw verzoek kunt u schriftelijke indienen via:

Stichting Schreeuw om Leven 

t.a.v. Privacy Officer 

Ruitersweg 35 

1211 KT  Hilversum 

Bewaartermijnen

Stichting Schreeuw om Leven bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Gegevens van cliënten worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de hulpverlening. Gegevens van cliënten worden twee jaar na het beëindigen van de hulpverlening  geanonimiseerd, zodat de gegevens daarna niet teruggeleid kunnen worden naar een persoon. Er blijven alleen gegeven over die gebruikt worden voor analyse. In alle andere gevallen worden alle gegevens vernietigd, zodra er geen doel mee gediend wordt. Van cliënten die een verwerkingstraject abortus hebben gedaan, worden de gegevens maximaal vijf jaar op papier bewaard en daarna vernietigd.

Vragen, klachten en rechtsbescherming

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag over naleving van dit reglement? Neem dan contact op met de Privacy Officer.

Heeft u een klacht of een opmerking over hoe Stichting Schreeuw om Leven omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens? Bij voorkeur zien we dat een betrokkene en de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, samen bespreken. Ook kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming  betrokken worden, die over de situatie onafhankelijk advies kan geven.

Wat kunt u nog meer doen bij klachten of als u het niet eens bent met onze beslissing die wij hebben gegeven op uw verzoek om uw rechten uit te oefenen:

 • (zie contactgegevens hieronder) Vindt u dat wij niet goed hebben beslist op uw verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegeven? Bijvoorbeeld omdat wij geen gehoor geven aan uw verzoek om het dossier te vernietigen, maar u toch het dossier vernietigd wilt hebben? Dan kunt u binnen zes weken na het antwoord bij de burgerlijke rechter een verzoek indienen om hier een beslissing over te nemen. Voor deze procedure bij de rechtbank is geen advocaat nodig.

Contactgegevens:

Stichting Schreeuw om Leven

t.a.v. Privacy Officer

Ruitersweg 35

1211 KT  Hilversum

Functionaris Gegevensbescherming

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming:

info@schreeeuwomleven.nl

Stichting Schreeuw om Leven

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Ruitersweg 35

1211 KT  Hilversum

Autoriteit Persoonsgegevens

Telefoon: 0900-2001 201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/vragen-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens

Wijziging privacyverklaring 

Stichting Schreeuw om Leven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid. 

St. Schreeuw om Leven
Ruitersweg 35
1211 KT
Hilversum

Contact ons